1
KROK

Poinformuj nas mailem o swoim zamiarze na adres bok@krolestwodzieci.pl

Przykładowa treść maila: „Nazywam się ................ i chciałbym zareklamować zakupiony u Państwa towar. Zamówienie nr XXXXXX (sześć cyfr). Produkt (pełna nazwa produktu oraz KOD - jak na naszej stronie). Opis usterki typu: nie działa ................, w zestawie brakuje ................, nie uruchamia się ................. Jeżeli masz możliwość dołącz zdjęcia lub filmik przedstawiające usterkę

2
KROK

Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz prośbę o zapakowanie reklamowanego towaru

Zapakuj produkt wraz ze wszystkimi jego elementami, aby nie uległ uszkodzeniu. Dołącz do paczki wypełniony formularz: POBIERZ FORMULARZ. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania formularza, spisz wszystkie informacje odręcznie na kartce.

3
KROK

Odbiór reklamowanego towaru

Wyślij do nas wiadomość email z pełnym adresem, numerem kontaktowym oraz terminem kiedy możemy odebrać od Ciebie przygotowaną paczkę. Przesyłkę odbiera kurier. Pamiętaj, że to MY ponosimy wszelkie koszty odbioru przesyłki.

Uwaga! Żeby móc zlecić kurierowi odbiór paczki, musimy otrzymać wszystkie dane adresowe do godziny 16:00. Tylko wtedy możemy wysłać do Ciebie kuriera na następny dzień (realizacja dotyczy dni roboczych).

Termin odbioru zostanie przez nas potwierdzony, żebyś wiedział kiedy możesz spodziewać się kuriera.

4
KROK

Otrzymaliśmy paczkę

Po otrzymaniu Twojej przesyłki, jej zawartość zostanie sprawdzona przez naszego pracownika pod kątem kompletności zestawu (zabawka, akcesoria, dokumenty) oraz wskazanej w zgłoszeniu wady.

5
KROK

Rozpatrzenie reklamacji

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni. Jeżeli termin miałby się wydłużyć, zostaniesz poinformowany o tym pocztą elektroniczną. Jednak w trosce o naszych klientów, staramy się możliwie jak najszybciej zakończyć proces reklamacji – w większości przypadków udaje się to zrobić w terminie 3-5 dni roboczych.

Reklamacje - informacje szczegółowe

Dane sprzedawcy: Your Style Mateusz Nierenberg

Adres do składania reklamacji: Your Style Matuesz Nierenberg, ul. Wygonowa 81/16-17, 45-402 Opole.

Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji: bok@krolestwodzieci.pl

Procedura rozpatrywania reklamacji:

  • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
  • Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do klientów będących przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
  • Sprzedawca ponosi koszty transportu reklamowanego towaru.
  • Celem rozpatrzenia reklamacji klient powinien poinformować Sprzedawcę o chęci zgłoszenia reklamacji w wiadomości mailowej oraz przesłać dane wymagane do złożenia reklamacji i informacje pozwalające na zorganizowanie przesyłki reklamowanego Towaru. Następnie Klient powinien przekazać paczkę z reklamowanym Towarem przewoźnikowi zorganizowanemu przez Sprzedawcę.
  • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  • W przypadku braków w reklamacji sprzedawca wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez klienta.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a sprzedawcą.
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacja o unijnej platformie ODR:

Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Powyższe postanowienia mają jedynie charakter informacyjny. W celu zapoznania się z pełnymi informacjami na temat reklamacji do Sklepu, prosimy o zerknięcie do regulaminu poniżej.