Jako firma pragniemy zapewnić, że wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i wystawienia opinii dla sklepu, nie będą w inny sposób udostępniane.

Dla bezpieczeństwa Naszych transakcji z Państwem posiadamy:

Certyfikat SSL

SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych. SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnienie serwera i zapewnienia integralności oraz poufności przesyłanych informacji. W momencie nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW, następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką a serwerem WWW. Protokół SSL jest główną metodą zapewniającą bezpieczeństwo w transakcjach finansowych.

W naszym sklepie transmisja danych szyfrowana jest z użyciem protokołu o długości 256 bitów.